Politisk vold under urolighetene

Tidslinjene nedenfor viser eksempler på paramilitær og politisk motivert vold under problemene. Disse kronologiene oppdateres etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig. Vi ønsker informasjon om feil eller hendelser som ikke er oppført her. I disse tidslinjene brukes begrepet "sivil" for enkeltpersoner eller ofre uten kjente eller etablerte politiske eller paramilitære tilknytninger. Forkortelser brukes for følgende grupper:

Republikanerne
INLA: Irish National Liberation Army
IRA: Irsk republikansk hær
OIRA: Offisiell irsk republikansk hær
ONH: Oglaigh na hEireann
PIRA: Midlertidig irsk republikansk hær

lojalister
RHC: Red Hand Commando
UDA: Ulster Forsvarsforening
UFF: Ulster Freedom Fighters
UVF: Ulster Volunteer Force

Regjering og militær
RUC: Royal Ulster Constabulary
SAS: Spesiell lufttjeneste
UDR: Ulster Defense Regiment

Tidslinje for politisk vold: 1969-1971

Tidslinje for politisk vold: 1972-1973

Tidslinje for politisk vold: 1974-1975

Tidslinje for politisk vold: 1976-1979

Tidslinje for politisk vold: 1980-1984

Tidslinje for politisk vold: 1985-1989

Tidslinje for politisk vold: 1990-1994

Tidslinje for politisk vold: 1995-2017