Taoiseach Jack Lynch om uroen i Derry (1968)

I oktober 1968 snakket Republikken Irland Taoiseach, Jack Lynch, som svar på uro og vold i Londonderry flere dager før:

"I en kort kommentar til Kilkenny ... uttrykte jeg håp om at grunnårsakene til slike demonstrasjoner snart ville bli eliminert, slik at folk med forskjellige religiøse og politiske overbevisninger og overbevisninger kunne være i stand til å leve sammen i fred og harmoni, fritt til å trene og nyte deres lovlige demokratiske rettigheter.

Folket i Irland vet hva disse grunnårsakene er. Jeg kjenner dem. Nord-Irlands statsminister kjenner dem, og den britiske statsministeren kjenner dem også. Partisjon er den første og viktigste årsaken. Og partisjon oppsto ut av britisk politikk. Metodene som er nødvendige for å opprettholde partisjon mot ønsket til det store flertallet av det irske folket og lokale flertall i områder som Derry - det vil si gerrymandering, diskriminering i arbeidsplasser og boliger, undertrykkelse av ytringsfrihet og retten til fredelig prosess - kunne ikke være fortsatte uten den politiske og den enorme økonomiske støtten som ble mottatt fra Storbritannia.

Jeg stoler på at innsatsen til alle mennesker med god vilje, nord og sør, vil være rettet mot å skape sunne og sunne samfunnsrelasjoner i de seks fylkene - ikke bare for å eliminere diskriminering og fordømmelse og for å etablere en full og fri utøvelse av demokratisk rettigheter, men for å eliminere uenigheten blant irere i Nord - det vil si delingen av vårt land mot ønsket fra det overveldende flertallet av det irske folket. ”