Paul Revere

Paul Revere

Paul Revere (1734-1818) var en håndverker fra Boston som ble en fremtredende revolusjonær og medlem av Sons of Liberty. Født i Boston, var Revere i lære hos sin far, en lokal sølvsmed og graverer. Han overtok farens virksomhet på 21-årsdagen, og tjente senere kort tid for militsen i Massachusetts under den franske og indiske krigen. Som mange andre forretningsmenn i Boston var Revere motstander av Stamp Act og britisk inntektspolitikk fra 1764-65. Han ble en viktig revolusjonerende leder på gatenivå, deltok på hemmelige møter og produserte tegneserier, graveringer og andre gjenstander lastet med anti-britiske slagord eller temaer.

Reveres politiske aktiviteter intensiverte under ankomsten av britiske tropper til Boston. Mange kjenner Revere best for sin provoserende gravering Den blodige massakren begikk i King Street, som skildret Boston-massakren (mars 1770) som et bevisst og koordinert angrep. Innholdet i Reveres gravering ble faktisk plagiert fra et tidligere verk, det samme var mange av Reveres anti-britiske verk. Revere var senere medvirkende i sikkerhetskomiteene, som overvåket og rapporterte om britisk militær i Boston. Revere har blitt hyllet som en revolusjonær helt for sin tur i 1775 for å advare om britiske tropper som nærmer seg Lexington og Concord – men viktigheten av Reveres tur, så vel som hans personlige bidrag til revolusjonen, har blitt sterkt overdrevet i populær folklore.


Innholdet på denne siden er © Alpha History 2015. Innhold opprettet av Alpha History kan ikke kopieres, publiseres eller distribueres på nytt uten vår uttrykkelige tillatelse. For mer informasjon, vennligst se vår Vilkår for bruk.