Edmund Burke

edmund burke

Edmund Burke (1729-1797) var en irskfødt forfatter, filosof og medlem av det britiske underhuset. Burke ble kjent for sin vokale støtte til de amerikanske kolonistene under Stamp Act-debattene, da han reiste seg for å oppfordre til en avslapning i britisk politikk. Storbritannia tjente henne penger på handel, sa Burke, ikke på å skattlegge undersåttene sine i provinsene. Burke hevdet at å fortsette å presse på spørsmålet om koloniskatter ville drive en uatskillelig kile mellom koloniene og Storbritannia, med alvorlige utfall for sistnevnte. Burkes veltalende bemerkninger bidro til å definere Whig-posisjonen til kolonipolitikk og fikk ham ros i Amerika. Senere skrev han en skarp kritikk av den franske revolusjonen, mens Burkes skrifter om politisk filosofi har gitt ham tilnavnet «den moderne konservatismens far».


Innholdet på denne siden er © Alpha History 2018-23. Innhold opprettet av Alpha History kan ikke kopieres, publiseres på nytt eller omdistribueres uten vår uttrykkelige tillatelse. For mer informasjon vennligst se vår Vilkår for bruk.