William Pitt

william pitt

William Pitt (1708-1778) var en Whig-parlamentariker og britisk statsminister mellom midten av 1766 og slutten av 1768. Pitt ble født i London, til en familie hvis rikdom i stor grad ble hentet fra kolonialhandel med India. Han tjenestegjorde en tid i det britiske militæret før han gikk inn i parlamentet i 1735. Pitt var en briljant og brutalt ærlig offentlig taler og brukte det neste tiåret på å kritisere regjeringen; dette gjorde ham populær blant publikum, men en torn i øyet på sittende konger og ministre. Pitts virkelige fremgang kom under syvårskrigen, da han tok kommandoen over den mislykkede krigsinnsatsen og sikret seier. I 1765-66 støttet han rettighetene til de amerikanske kolonistene, og fordømte frimerkeloven som dårlig politikk. Den koloniale krisen førte til at regjeringene i Grenville og Rockingham falt, noe som førte til at Pitt ble hevet til statsministerembetet i juli 1766. Men selv om Pitt hadde vært effektiv som leder i krigstid og kritiker av regjeringen, var han mye mindre vellykket som statsminister. minister; han overlot politiske spørsmål til andre som Charles Townshend, sponsoren av de forhatte inntektstiltakene fra 1767. Pitts udugelighet og dårlige helse førte til at han ble erstattet i oktober 1768.


Innholdet på denne siden er © Alpha History 2018-23. Innhold opprettet av Alpha History kan ikke kopieres, publiseres på nytt eller omdistribueres uten vår uttrykkelige tillatelse. For mer informasjon vennligst se vår Vilkår for bruk.