Ronglu

RongluRonglu (1836-1903, Wade-Giles: Jung-lu) var høyt rangert militæroffiser og politisk rådgiver for Qing-regimet. Ronglu kom fra en Manchu-familie med en lang historie med militærtjeneste for Qing-keisere. Han var en fetter, barndomsvenn - og ifølge noen kilder en tidligere elsker - av enkekeiserinne Cixi. Ronglus forbindelser og hans varige lojalitet til Cixi gjorde at han ble tildelt en rekke viktige militære og politiske utnevnelser. I 1898 samarbeidet Ronglu med Cixi for å kortslutte Guangxu-keiserens Hundred Days-reformer. Hans støtte til Dowager Empress under Boxer Rebellion var imidlertid mer lunken. Da Cixi ga ordre til Qing-hærene om å innrette seg med bokserne, anerkjente Ronglu dårskapet med denne planen. Ved å følge Yuan Shikai, nektet Ronglu å implementere Cixis ordre; i stedet opprettholdt han anti-bokser-operasjoner og satte opp et forsvar av Beijing og de utenlandske legasjonene. Etter opprøret lanserte Ronglu reformer for å modernisere Qing-militæret ytterligere. Han døde i mars 1903.


Informasjon og ressurser på denne siden er © Alpha History 2018-23.
Innhold på denne siden kan ikke kopieres, publiseres eller distribueres på nytt uten uttrykkelig tillatelse fra Alpha History. For mer informasjon, vennligst se vår Vilkår for bruk.
Dette nettstedet bruker pinyin romanisations av kinesiske ord og navn. Vennligst se denne siden for mer informasjon.