Chinese Revolution-grafikk

Denne samlingen av kinesisk revolusjonsgrafikk, propaganda og tegneserier forholder seg til viktige hendelser i Kina mellom slutten av 1800 og Mao Zedongs død i 1976. Denne kinesiske revolusjonsgrafikken er valgt av Alpha History-forfattere.