Antoine Fouquier-Tinville

antoine fouquier-tinvilleAntoine Fouquier-Tinville (1747-1795) var den beryktede hovedanklageren i Paris ' Revolutionary Tribunal, før og under Terrorvelde. Fouquier-Tinville ble født i Picardie og var en fjern fetter av Camille Desmoulins. Han studerte juss og reiste til Paris, hvor han ble advokat, deretter kriminaladvokat. Etter Desmoulins anbefaling ble Fouquier-Tinville rekruttert til politiske rettsforfølgelser og rettssaker. I mars 1793 ble han utnevnt til hovedanklager for Paris. I løpet av de neste 14 månedene ville Fouquier-Tinville sende score til deres død. Tallet som ble dømt til giljotinen i retten hans skal ha nærmet seg 2,500 og inkludert Marie Antoinette, Olympe de Gouges og hans egen fetter, Desmoulins. Fouquier-Tinvilles rettsmøter var ikke et forsøk på å finne sannheten eller bevise skyld, ble det rapportert, men bare bekreftelser på en forhåndsbestemt dødsdom, levert med en legalisert oppblomstring. Fouquier-Tinville ble arrestert etter Robespierres fall, stilt for retten av Thermidorian-reaksjonærer og henrettet i mai 1795.


Informasjon og ressurser på denne siden er © Alpha History 2018. Innhold på denne siden kan ikke kopieres, publiseres eller distribueres på nytt uten uttrykkelig tillatelse fra Alpha History. For mer informasjon, vennligst se vår Vilkår for bruk.