Et dekret for ensartede vekter og mål (1793)

På august 1st 1793, the Nasjonal konvensjon vedtatt følgende dekret, som ga enhetlige vekter og tiltak over hele Frankrike:

“Den nasjonale konvensjonen, overbevist om at enhetlighet av vekter og tiltak er en av de største fordelene den kan tilby alle franske borgere ... bestemmer følgende:

Artikkel 1. Det nye systemet med vekter og målinger, basert på målet på jordas meridian og på desimalinndeling, vil bli enhetlig brukt i hele republikken. For å gi alle innbyggere tid til å bli kjent med disse nye målingene, vil imidlertid bestemmelsene i den foregående artikkelen først bli obligatoriske om ett år fra dagen for publiseringen av gjeldende dekret. Innbyggere blir bare invitert til å benytte seg av det før denne tiden.

Standardene for de nye vektene og tiltakene vil bli fullført av kunstnere valgt av Academy of Science, og disse vil bli sendt til alle administrative organer i avdelinger og distrikter ...

Konvensjonen krever at akademiet skal sette sammen en håndbok for bruk av alle borgere, som inneholder enkle instruksjoner om hvordan de nye vektene og målene skal brukes, og om anvendelse av aritmetiske ligninger om desimalinndeling.

Instruksjoner om de nye målingene og deres forhold til de mest brukte gamle vil bli satt inn i elementære aritmetiske lærebøker, som vil bli opprettet for nasjonale skoler. ”