Duquesnoy om endringene brakt av revolusjon (1790)

Adrien Duquesnoy skrev i dagboken sin i januar 1790 og reflekterte over hva den franske revolusjonen hadde oppnådd:

Januar 16th 1790

“… Hvis man legger til side prester, adel, dommere og finansfolk, er det klart at resten av riket høster uendelige fordeler med revolusjonen. Og faktisk, blant de innbyggerne som jeg nettopp har oppført, er det et stort antall som burde dømme det fordelaktig for dem, for i sannhet er det. Dermed burde presteskap av andre grad og nesten alle provinsadelsmenn, som nylig ble undertrykt av biskoper og domstolsadler, anse seg selv som heldige å bli fritatt for dette aristokratiet.

Dessuten kan ikke alle som umiddelbart kan legge all privat interesse til side, velsigne denne revolusjonen. Når man tenker på de store overgrepene av alle slag som belastet dette fattige riket, virker det åpenbart at bare en omveltning av en slik intensitet kan oppnå et slikt slutt. En ting er i alle fall sikkert - det ville være vanskelig for ting å være verre enn de var under det tidligere regimet.

Jeg hører ofte folk rundt meg stille et veldig rart spørsmål: de spør: 'Hva har forsamlingen gjort de siste seks månedene?' Jeg vet bare om ett svar på dette spørsmålet: 'Se, og observer: presteskap og adel avskaffet, provinsielle privilegier borte, kirkelig eiendom nasjonalisert. Kunne du ha oppnådd så mye på ti år? '”