Erklæringen om Pillnitz (1791)

Pillnitz-erklæringen ble utstedt av den østerrikske keiseren Leopold, Marie Antoinettes bror, etter den kongelige familiens arrestasjon i Varennes:

“Hans majestet keiseren [av Østerrike] og hans majestet kongen av Preussen ... erklærer sammen at de betrakter den nåværende situasjonen til hans majestet, kongen av Frankrike, som et spørsmål av felles interesse for alle Europas suverene. De stoler på at denne interessen ikke vil mislykkes i å bli anerkjent av makter hvis bistand blir bedt om; og at de følgelig ikke vil nekte å bruke ... de mest effektive middelene, i forhold til deres ressurser, for å plassere kongen av Frankrike i posisjon til å etablere, med den mest absolutte frihet, grunnlaget for en monarkisk regjeringsform, som skal straks være i harmoni med suverene rettigheter og fremme velferden til den franske nasjonen.

I så fall er deres nevnte Majesteter, keiseren og kongen av Preussen besluttet å handle raskt og i samsvar med de kreftene som er nødvendige for å oppnå ønsket felles mål. I mellomtiden vil de gi slike ordrer til troppene sine som er nødvendige for at disse kan være klare til å bli kalt til aktiv tjeneste. ”

signert,
Leopold, Østerrikes keiser
Frederick William, konge av Preussen
August 27. 1791