Etienne Brienne

Brienne

Etienne Brienne (1727-1794) var en av Louis XVIfinansministre på slutten av 1780-tallet.

Født i Paris til en velstående familie, utmerket Brienne på studiene, og oppnådde en doktorgrad mens han fortsatt var i sine tidlige 20. Han kom inn i kirke og gikk videre gjennom gradene og ble erkebiskop i 1763. Brienne var politisk skarp og veldig effektiv administrator, og fungerte i viktige byråkratiske roller i kirken og ble kjent som en reformator.

Fra mai 1787 fungerte Brienne som president for Montering av notabler. I denne rollen motarbeidet han hardnakket reformpakken som ble fremmet av den sittende ministeren, Calonne. I mai 1788 ble Calonne fjernet og erstattet med Brienne, som forsøkte å presse gjennom en rekke reformer som ikke var ulik Calonnes. Dette førte til at Brienne selv ble sparket fra departementet.

Han ble kardinal i slutten av 1788 og flyttet til Roma. I 1790 vendte han tilbake til Frankrike for å sverge eden som kreves av Presteskapet for sivil konstitusjon, en handling som førte til at han ble fratatt kardinalskapet av Vatikanet. Brienne tok senere helt avkall på katolisismen, men ble likevel arrestert under Terrorvelde, døende i fengsel.


Informasjon og ressurser på denne siden er © Alpha History 2021. Innhold på denne siden kan ikke kopieres, publiseres eller distribueres på nytt uten uttrykkelig tillatelse fra Alpha History. For mer informasjon, vennligst se vår Vilkår for bruk.