French Revolution wordearches

Denne samlingen av franske revolusjonssøk kan brukes til å teste og revidere din kunnskap om begivenheter, mennesker og grupper i Frankrike mellom 1781 og 1795. For å fullføre hvert ordsøk, finn svaret i rutenettet, klikk eller trykk på begynnelsen eller slutten av ord, og dra for å markere det. Rett og feil svar er angitt i boksen. Du kan klikke på 'Løs' for å avsløre svar, selv om disse svarene blir merket som feil. Klikk 'Start på nytt' for å blande hvert ordsøk og introdusere nye ord. En Javascript-aktivert nettleser er nødvendig for disse aktivitetene.

Franske revolusjonsfolk

French Revolution steder

Franske revolusjonshendelser

French Revolution-konsepter


Informasjon og ressurser på denne siden er © Alpha History 2018-23. Innhold på denne siden kan ikke kopieres, publiseres på nytt eller redistribueres uten uttrykkelig tillatelse fra Alpha History. For mer informasjon vennligst se vår Vilkår for bruk.