Duke of Brunswick

hertug av brunswickDe Duke of Brunswick (1735-1806) var sjefen for den mektige prøyssiske hæren, kjent for sin truende advarsel til folket i det revolusjonære Frankrike. Han ble født Charles William Ferdinand, og ble karrieresoldat og så tjeneste i syvårskrigen. I 1773 etterfulgte han faren som hertug av Brunswick-Wolfenbuttel, men forble i militæret, og ble en prøyssisk general og senere feltmarskalk. I 1792 ble Brunswick plassert som kommando over de østerriksk-prøyssiske styrkene som kjempet mot Frankrike i den revolusjonære krigen. Den 25. juli samme år utstedte han den beryktede Brunswick-manifest, som advarte hans hærer ville ødelegge Paris hvis kongefamilien ble skadet. Manifestet var rettet mot å skremme de revolusjonære til underkastelse. I stedet hadde det motsatt effekt, og utløste pøbelangrep på Tuileriene (August 1792) og September massakrer (september 1792). Brunswick sa opp sin kommando i 1794 etter tvister med den prøyssiske kongen. Han kom tilbake for å kommandere prøysserne mot hærene til Napoleon. Han ble skutt i ansiktet og dødelig såret i oktober 1806.


Informasjon og ressurser på denne siden er © Alpha History 2018. Innhold på denne siden kan ikke kopieres, publiseres eller distribueres på nytt uten uttrykkelig tillatelse fra Alpha History. For mer informasjon, vennligst se vår Vilkår for bruk.