Jacques Hebert etterlyser 'ingen flere konger' (1791)

Skriver inn Le Pere Duchesne i juli 1791 etterlyser den radikale parisiske lederen Jacques Hebert "ingen flere konger":

«Innen ti år vil det ikke være en konge, men en suveren i Europa. Forgjeves har mengden jackasser kalt den konstitusjonelle komiteen besluttet å gjeninnsette Louis forræderen på tronen. Han vil dukke opp igjen der bare for å bli skrudd opp og slått flat.

Ja jævla det, fra den ene enden av Frankrike til den andre roper hver borger sammen: 'Ingen flere konger! Ingen flere jakker! ' De vil fortsatt si at for et stort imperium er monarki nødvendig. Hvorfor, pokker det hele? Slik at han selv kan sluke alle produktene fra en avdeling? Slik at han kan angre alt det gode som er gjort? For å gi et eksempel til nyrer med mened og alle forbrytelser?

Nei, faen, ikke flere konger. Men fremfor alt ikke mer Capet, ikke mer Louis forræderen! "