Kausjonelt ved valg til statens general (1789)

I mars 1789 uttrykte den kjente astronomen og fremtidige borgermesteren i Paris, Jean-Sylvian Bailly, sin glede over å kunne delta i valg til General Estates:

«Da jeg befant meg midt i distriktsforsamlingen, følte jeg at jeg pustet en ny luft. Det var et vidunder å være noe i det politiske systemet, og det bare i kraft av å være statsborger, eller rettere sagt burgersk i Paris, for på den tiden var vi fremdeles burgere, ikke borgere.

Mennene som i årevis hadde møttes i klubbene pleide å diskutere offentlige anliggender i dem, men bare som samtaleemner. De hadde ingen rettigheter, ingen innflytelse overhodet. Her hadde vi rett til å velge, vi hadde i det minste, som i tidligere tiders generalstænder, rett til å komme med begjæringer og til å sette opp klagelister (cahiers).

Her hadde vi innflytelse - fjernt, sikkert, men oppnådd for første gang på mer enn halvannet århundre. Og dette privilegiet var vunnet av en opplyst generasjon som forsto dens verdi og ville kunne utvide fordelene.

Denne forsamlingen, en så liten del av nasjonen, var likevel klar over helhetens rettigheter og styrke. Den innså at disse rettighetene og denne styrken ga det en slags autoritet, en som kan ligge i testamentene til enkeltpersoner som er bestemt til å danne den generelle viljen. ”