Grunnloven av 1791 om likhet (1791)

Dette utdraget fra grunnloven av 1791, som ble vedtatt av nasjonalforsamlingen i september samme år, opphever adel og privilegium:

“Nasjonalforsamlingen, som ønsker å etablere den franske grunnloven etter de prinsipper den nettopp har anerkjent og erklært, avskaffer uigenkallelig institusjonene som var skadelig for frihet og like rettigheter.

Verken adel, heller ikke jevnaldrende, eller arvelige sondringer, eller utmerkelser av ordre, eller føydalt styre, eller patrimonial domstoler, eller noen titler, kirkesamfunn, eller privilegier som er avledet derav, eller noen riddersrekkefølge, eller noen selskaper eller dekorasjoner som krever bevis på adel eller noe som innebærer distinksjoner av fødsel, eller noen annen overlegenhet som kreves for utførelse av plikter eksisterer lenger.

Verken uredelighet eller arv fra noe offentlig verv eksisterer ikke lenger.

Verken privilegium eller unntak fra loven som er felles for alle franskmenn, eksisterer lenger for noen del av nasjonen eller for noe individ ...

Loven anerkjenner ikke lenger religiøse løfter eller andre forpliktelser i strid med naturlige rettigheter eller grunnloven. ”