Kongens dekret som innkaller generalstændene (1788)

I august 1788 utstedte Ludvig XVI følgende dekret som kunngjorde innkallingen av General Estates den påfølgende våren:

«Hans Majestet har bestemt seg for å sørge for en umiddelbar innkalling av generalstandene i hans rike. Hans Majestet har ennå ikke bestemt hvor generalstændene skal møtes, men er i stand til å kunngjøre sine undersåtter at deres forsamling er fastsatt til 1. mai 1789.

Visst av å høste frukten av representantenes entusiasme og kjærlighet, ser Hans Majestet allerede frem til rolige og fredelige dager etter stormen, til å se orden gjenopprettet i alle provinsene, til statsgjelden som blir konsolidert og til Frankrike som nyter uten forstyrrelser, makten og respekten på grunn av dens størrelse, befolkning, rikdom og karakteren til folket.

Hans majestet befaler at denne forordningen skal trykkes, publiseres og vises i hele riket. Generalløytnanten i byen Paris og tiltenkte i provinsene får beskjed om å legge dette i hånden. ”

Gitt på Versailles
August 8. 1788