Den lovgivende forsamling reformerer skilsmisseloven (1792)

Den 20. september 1792 ble Lovgivende forsamling, vedtok i sin siste økt før oppløsning et dekret som gjorde skilsmisse til en sivil og ikke en religiøs prosess:

“Den lovgivende forsamlingen, etter å ha avgjort dette som en hastesak, bestemmer årsakene, måten og konsekvensene av skilsmisse på, som følger ...

Artikkel 2. En skilsmisse kan skje gjennom ektefellenes gjensidige samtykke.

Artikkel 3. En av ektefellene kan ha skilt skilsmisse på grunn av den enkle påstanden om uforenlighet med temperament eller karakter.

Artikkel 4. Hver av ektefellene kan like fullt få skilsmissen utstedt på bestemte grunner, det vil si:

en. demens, galskap eller vold fra en av ektefellene;

b. fordømmelse av en av dem til korporal eller alvorlig straff;

c. forbrytelse, grusomhet eller alvorlig krenkelse av den ene mot den andre;

d. den anerkjente misforståelsen av moral;

e. forlatelse av kona av mannen, eller av mannen av kona, for
minst to år;

f. fraværet av en av dem, uten nyheter, i minst fem år. ”