Marat fordømmer august-dekretene (1789)

I september 1789, seks uker etter augustdekretene som formelt avskaffet føydalismen i Frankrike, fordømmer den radikale journalisten Jean-Paul Marat dem som et mål for selvbeskyttelse:

“Utvilsomt må gjentatte handlinger av rettferdighet og velvilje, diktert av menneskeheten og kjærligheten til vårt land som var opptatt av å manifestere seg, resultere i tilskuernes høyeste beundring; og med disse generøsitetshandlingene som kjemper om å overgå hverandre, må entusiasmen grense til fortryllelse.

Var det virkelig slik? Vi må ikke benekte dyd, men vi må ikke bli tatt inn. Hvis det virkelig er velvilje som dikterte slike ofre, må det avtales at det har tatt lang tid å bli hørt.

Det er i lyset av flammene i de brennende slottene deres at de har oppdaget den storhet i hjertet som gir avkall på privilegiet å holde på strykejern som har tatt opp våpen for å gjenvinne friheten!

Ved synet av tortur av depredatorer, bedragere, tilhengere av tyranni, gir de sjenerøst tiendemessige tiur og krever ingenting fra disse uheldige som knapt nok har å leve av! "