Montesquieu på regjeringssystemer (1748)

Montesquieu om regjeringstyper og -systemer, fra sin 1748-tekst om politisk filosofi Lovenes Ånd (De l'esprit des Lois):

“Det er tre typer regjeringer: republikaneren, den monarkiske og despotiske. Under en republikk har folket, eller en del av folket, den suverene makten. Under et monarki hersker en mann alene, men etter faste og etablerte lover. Under en despotisme driver en enkelt mann uten lov eller regulering alt i samsvar med hans vilje ...

Når hele folket har en suveren makt i en republikk, er det et demokrati. Når denne makten bare er i hendene på en del av folket, er det et aristokrati. I et demokrati er folket i visse henseender monark; i andre er de gjenstanden. Det kan ikke regjere bortsett fra med sine stemmer, og lovene som etablerer stemmeretten er derfor grunnleggende i denne regjeringsformen.

Et folk som har suveren makt burde gjøre seg selv alt det kan gjøre godt; hva den ikke kan gjøre godt, må den overlate til ministrene. Ministrene er imidlertid ikke dens egne med mindre den nominerer dem; det er derfor et grunnleggende prinsipp for denne regjeringen at folket skal nominere sine statsråder ...

Det er to overdrivelser som et demokrati må unngå: ulikhetens ånd, som fører til et aristokrati eller en regjering av en mann; og ånden med overdreven likhet, som ender i despotisme. ”