En Paris-avis om Civil Constitution of the Clergy (1790)

I slutten av juli 1790, den radikale avisen Les Revolutions de Paris trykket denne kommentaren til den nylig vedtatte sivil konstitusjonen av presteskapet:

“PRESTENES REGJERING ER GÅTT!

Prestenes styre har gått; og jo mer innsats de gjør for å støtte de rystende restene av kirkelig makt, jo raskere vil de fremskynde kollapsen.

Nasjonalforsamlingen har i debatten om den sivil konstitusjonen av presteskapet erklært at hver avdeling vil danne et eneste bispedømme. Den har etablert valget av biskoper og botemidler, og forpliktet valget til det samme organet som nominerer medlemmene i avdelingene og distriktene.

Hvis geistligheten var mindre opptatt av fortidens ære og velstand, hvis de ikke ønsket å fremme borgerkrig til en mulig pris, ville de ikke lenger motstå nasjonens lovlige vilje. Vi ville ikke se at flertallet av biskopene i Frankrike, sammen med kurene, ropte ut at den katolske religionen er tapt fordi de har blitt nektet å vise rikdom som både er uforskammet og absolutt motsatt evangeliets prinsipper og ånd. ”