En Paris-journal motsetter seg henrettelsen av kongen (1792)

Den 27th 1792 september avisen Paris La Feuille Villageoise ('The Village Sheet') motsatte seg henrettelsen av kongen, og oppfordret leserne til ganske enkelt å avvise ham:

“Louis Bourbon, Louis XVI, eller rettere sagt Louis den siste, bor fremdeles i tempeltårnet. Stedet er ordnet slik at det passer mer for ham og hans familie. Roligheten hans, eller rettere hans stumme apati, forblir den samme. Han ser ut til å ikke være mer bevisst på sine ulykker enn om hans forbrytelser.

Det er sannsynlig at folk vil glemme ham i fengselet hans, til seier har tvunget fienden til å forlate ham enten for rettferdighet eller til nasjonal klage. Ordningen med å bringe kongefamilien til rettssak ville for tiden være dødelig.

Dette er rådet til alle engelskmennene som har omfavnet vår sak. En konge jaget, sier de, har ikke lenger tilhengere; en konge drept vekker sympati, og denne medfølelsen gir familiens forsvarere. Tarquin hadde ingen etterfølgere, men Charles I har dem fortsatt. ”