Vedtak om avskaffelse av adelen (1790)

Den 19. juni 1790 vedtok den nasjonale konstituerende forsamlingen følgende dekret, som avskaffet adelen og adelstitlene i Frankrike:

”Nasjonalforsamlingen bestemmer at arvelig adel for all tid er avskaffet, og at følgelig ingen som bruker eller blir adressert av titlene prins, duc, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, chevalier, messire, ecuyer, nobel eller annen lignende tittel.

Hver fransk statsborger må bare bruke hans ekte etternavn. Han kan ikke lenger ha på seg liv eller føre til at den blir slitt eller besitter våpenskjold. I kirken vil røkelse bli brent bare for å hedre guddommen og ikke bli tilbudt noen, om han aldri er så høy.

Ingen organer eller enkeltpersoner vil bli adressert av titlene monseigneur og meisseigneurs, heller ikke av de av dyktighet, altesse, eminence eller storhet. Imidlertid kan ingen borgere velge å gjøre dette dekretet til påskudd for å ødelegge monumenter plassert i kirker, charter, titler og andre dokumenter som er viktige for familier, eiendom eller utsmykning av offentlig eller privat bygning; Det kan heller ikke være noen som helst vil fortsette med eller kreve gjennomføring av bestemmelsene som gjelder leveranser og rustning på vogner før 14. juli (for borgere bosatt i Paris) eller før utløpet av tre måneder (for de som bor i provinsene). "