George Washingtons syn på den franske revolusjonen (1789)

Når han skrev til en korrespondent i oktober 1789, ga den nyvalgte amerikanske presidenten George Washington sin mening om den franske revolusjonen:

“Revolusjonen som har blitt gjennomført i Frankrike er av en så fantastisk natur at sinnet knapt kan gjenkjenne faktum. Hvis det ender som vårt siste regnskap til 1. august forutsier, vil den nasjonen være den mektigste og mest lykkelige i Europa.

Men jeg frykter, selv om det har gått seirende gjennom den første paroksysmen [anfall], men det er ikke den siste den må møte før saken endelig blir avgjort. Kort sagt er revolusjonen av for stor størrelse til å bli utført på så kort tid, og med tap av så lite blod.

Kongens mortifikasjon, dronningens intriger og prinsene og adelenes misnøye vil føre til splittelse i nasjonalforsamlingen, og de vil uten tvil benytte seg av alle faux pas i dannelsen av grunnloven, hvis de ikke gir en mer åpen, aktiv opposisjon.

Stor utholdenhet, fasthet og framsynthet er nødvendig. Å avstå fra å forhindre å løpe fra det ene ekstreme til det andre er ingen enkel sak, og skulle dette være tilfelle ... steiner og hyller, som ikke er synlige for øyeblikket, kan ødelegge fartøyet og gi en høyere tonet despotisme enn den som eksisterte før.

George Washington.
New York
13 oktober 1789.