The Red of the Red Warrior (1918)

I april 1918 gikk den sentrale ledelsen for kommunistpartiet Eath of the Red Warrior, et løfte om å bli tatt av alle verve og vernepliktige i den røde hæren:

"1. Jeg, sønn av det slitende folket, borger i Sovjetrepublikken, tar på meg navnet på kriger i Arbeider-bondearmen.

2. I nærvær av arbeiderklassene i Russland og i hele verden, forplikter jeg meg til å opprettholde denne tittelen, å studere samvittighetsfull militærvitenskap og beskytte, som jeg vil gjøre et øye for mitt øyne, nasjonale og militære eiendommer mot ødeleggelse og fordømmelse .

3. Jeg binder meg til å overholde strengeste revolusjonerende disiplin og å utføre ordrer fra sjefene utnevnt av autoriteten til arbeider- og bondestyret.

4. Jeg binder meg til å holde meg igjen og beherske kameratene mine fra alle kriminelle handlinger som er uverdige for en statsborger i Sovjetrepublikken og til å ha noen gang før meg den gode ideen om å frigjøre toilers i verden.

5. Ved første innkalling fra arbeider- og bondestyret binder jeg meg til å forsvare Sovjetrepublikken fra alle farer og mot alle hennes fiender, for å kjempe for sosialisme og for menneskers brorskap. Av disse årsaker binder jeg meg til å gi hele min styrke og selve livet.

6. Hvis jeg på grunn av ond innflytelse ikke klarer å holde alle mine høytidelige løfter, kan mine handlinger bli sett på med generell forakt, og kan den tunge hånden til den revolusjonerende loven takle meg. ”