Russiske revolusjonsquiser

En samling av russiske revolusjonsquiser for testing eller revisjon av kunnskapen din om hendelser i Russland mellom 1905 og 1924. Hver quiz inneholder 20 flervalgsspørsmål. Resultater og svar blir gitt på slutten av hver quiz. En Javascript-aktivert nettleser er påkrevd. Disse quizene er skrevet av Alpha History-forfattere.

Det keiserlige og tsaristiske Russland til 1905

Sent tsarist Russland, 1905 Revolution og State Duma

Nicholas II, første verdenskrig og februarrevolusjonen

Den provisoriske regjeringen og oktoberrevolusjonen

Tidlig bolsjevikstyre og den russiske borgerkrigen

Bolsjevik Russland fra 1921 til Lenins død


Informasjon og ressurser på denne siden er © Alpha History 2018-23. Innhold på denne siden kan ikke kopieres, publiseres på nytt eller redistribueres uten uttrykkelig tillatelse fra Alpha History. For mer informasjon vennligst se vår Vilkår for bruk.