Trotskys ordrer om å avfeie Røde Hæroffiserer (1918)

Som Civil War utfoldet i Russland, sovjetiske krigskommissær Leon Trotsky ble frustrert over antall høytstående Røde Hærsoffiserer som forlot eller overgikk til de hvite. I september 1918 svarte Trotsky med å utstede denne kommandoen, kalt 'Special Order Number 30':

September 30, 1918

“Tilfeller av forræderisk flukt av medlemmer av det kommanderende apparatet inn i fiendens leir, selv om de er sjeldnere, forekommer fortsatt. Disse uhyrlige forbrytelsene må stoppes, uten å krympe fra noen tiltak. Turncoats forråder de russiske arbeiderne og bøndene til de anglo-franske og japansk-amerikanske røverne og hangmennene.

La turncoats innse at de samtidig forråder sine egne familier: fedrene, mødrene, søstrene, brødrene, konene og barna.

Jeg beordrer hovedkvarteret til alle republikkens hærer, og også distriktskommissærene, til å levere per telegram til Revolusjonskrigsmedlem Aralov, lister over alle medlemmene av det kommanderende apparatet som har gått over til fiendens leir, med alle nødvendige data om deres familiesituasjon. Jeg overlater kamerat Aralov til å i samarbeid med de rette institusjonene treffe de tiltakene som er nødvendige for å arrestere familiene til desertører og forrædere. ”