Dekret om opprettelse av Revolutionary Tribunal (1918)

På nyttårsdagen 1918 utstedte den nye sovjetiske regjeringen følgende dekret om å opprette Revolutionary Tribunal:

“Revolutionary Tribunal vil ha jurisdiksjon i saker om personer som:

- organisere opprør mot autoriteten til arbeider- og bondestyret, som aktivt motarbeider sistnevnte eller ikke adlyder det, eller som oppfordrer andre personer til å motsette seg eller adlyde det;

- som benytter seg av sin stilling som myndighetspersoner eller offentlige ansatte for å forstyrre eller hindre den jevnlige utviklingen av arbeidet i institusjonene eller virksomhetene de tjener i eller har vært i (sabotasje, skjule eller ødelegge dokumenter eller eiendom osv.);

- som stopper eller begrenser produksjonen av artikler til generell bruk uten en faktisk nødvendighet for det;

- som bryter med dekreter, ordrer, bindende ordinanser og andre publiserte handlinger fra organene til arbeider- og bondestyret, hvis brudd på slike handlinger krever en rettssak fra Revolutionary Tribunal.

Ved fastsettelse av straffen skal Revolutionary Tribunal ledes av omstendighetene i saken og dikterene til den revolusjonære samvittigheten.

Revolutionary Tribunal skal velges av Sovjet av arbeidernes, soldatenes og bondenes varamedlemmer og skal omfatte en permanent formann, to faste vikarer, en permanent sekretær og to vikarer og 40 jurymedlemmer. Alle personer, unntatt jurymedlemmene, velges for tre måneder ...

En etterforskningskommisjon bestående av seks medlemmer…. skal opprettes under Revolutionary Tribunal for gjennomføring av den foreløpige etterforskningen. Etter å ha mottatt informasjon eller klage undersøker etterforskningskommisjonen den og innen 48 timer enten pålegger avskjedigelse av saken, hvis den ikke finner at en forbrytelse er begått, eller overfører den til riktig jurisdiksjon, eller bringer den opp for rettssak kl. sesjonen til Revolutionary Tribunal.

Påleggene fra etterforskningskommisjonen om pågripelser, ransaking, beslag og løslatelser av varetektsfengslede personer er gyldige dersom de utstedes i fellesskap av tre medlemmer. I tilfeller som ikke tillater forsinkelse, kan slike pålegg utstedes av ethvert medlem av etterforskningskommisjonen, under forutsetning av at tiltaket innen tolv timer skal godkjennes av etterforskningskommisjonen.

Ordren til etterforskningskommisjonen blir utført av Den røde garde, militsen, troppene og republikkens utøvende organer ... Sesjonene til Revolutionary Tribunal er offentlige ...

Dommene fra Revolutionary Tribunal er endelige. ”

Kamerat Steinberg
Folkets justiskommissær