Goebbels og Goering diskuterer jødisk segregering (1938)

12. november 1938, dager etter Krystallnatten pogrom, en konferanse av høytstående NSDAP-ministre debatterte tiltak for jødisk segregering:

Goebbels: “Det er fremdeles mulig i dag for en jøde å dele et rom på en sovende bil med en tysker. Derfor trenger vi et dekret fra Reichs Transportdepartement om at separate rom skal være tilgjengelig for jøder. I tilfeller der rom er fylt opp, kan jødene ikke kreve plass. De får først et eget rom etter at alle tyskere har sikret seg seter. De vil ikke blande seg med tyskere, og hvis det ikke er plass, må de stå i korridoren. ”

Goering: "I så fall tror jeg det ville være mer fornuftig å gi dem separate rom."

Goebbels: "Ikke hvis toget er overfylt."

Goering: "Bare et øyeblikk, det vil bare være en jødisk trener."

Goebbels: “Anta at det imidlertid ikke er mange jøder som skal på ekspresstoget til München. Anta at det er to jøder på toget, og de andre rommene er overfylte. Disse to jødene ville da ha et rom helt for seg selv. Derfor foreslår jeg at jødene bare kan kreve plass etter at alle tyskere har sikret seg et sete. ”

Goering: “Jeg vil gi jødene en trener eller ett rom. Og skulle en sak som du nevner oppstå, tro meg, trenger vi ikke en lov. Vi bare sparker ham ut, og han må sitte alene på toalettet. ”