Hitlers syn på 'rasjonell antisemittisme' (1919)

I et brev fra 1919 til Gemlich, Adolf Hitler forklarer at det kreves en rasjonell, målt form for antisemittisme for å frata jødene deres privilegerte og mektige posisjon. Dette er et av de tidligste detaljerte uttrykkene for Hitlers antisemittisme:

Kjære Herr Gemlich,

“Hvis trusselen som jødedom står overfor vårt folk har ført til ubestridelig fiendtlighet fra en stor del av vårt folk, må årsaken til denne fiendtligheten være i den klare erkjennelsen at jødedommen som sådan bevisst eller uforvarende har en skadelig effekt. på nasjonen vår, men mest i personlig omgang, i det dårlige inntrykket jøden gjør som et individ. Som et resultat antisemittisme antar altfor lett en rent emosjonell karakter.

Men dette er ikke riktig svar. Antisemittisme som politisk bevegelse kan ikke og kan ikke støpes av emosjonelle faktorer, men bare av anerkjennelse av fakta. Nå er fakta:

Til å begynne med er jødene utvilsomt et løp, ikke et religiøst samfunn. Jøden selv beskriver seg aldri som en jødisk tysker, en jødisk polakk eller en jødisk amerikaner, men alltid som en tysk, polsk eller amerikansk jøde. Jødene har aldri adoptert mer enn språket til de fremmede nasjonene de bor i ...

Gjennom innavl i tusenvis av år, ofte i veldig små kretser, har jøden vært i stand til å bevare sin rase og sine rasegenskaper mye mer vellykket enn de fleste av de mange menneskene han har bodd blant.

Som et resultat bor det blant oss en ikke-tysk, fremmed rase, uvillig og faktisk ikke i stand til å kaste sine rasemessige egenskaper, dens spesielle følelser, tanker og ambisjoner, og likevel nyter de samme politiske rettighetene som vi selv gjør. Og siden selv jødenes følelser er begrenset til det rent materielle riket, vil hans tanker og ambisjoner være så enda sterkere. Dansen deres rundt gullkalven blir en nådeløs kamp for eiendeler ...

Alt dette resulterer i den mentale holdningen og søken etter penger og makten til å beskytte dem som lar jøden bli så skruppelløs i sitt valg av midler, så nådeløs i bruken av sine egne formål. I autokratiske stater kryper han inn for prinsenes 'majestet' og misbruker deres favoriserer for å bli en leech på folket. I demokratier kjemper han for massenes gunst, kryper foran 'folkets majestet', men anerkjenner bare penges majestet. Resultatene av hans arbeider er rasistuberkulose av nasjonen.

Ren emosjonell antisemittisme finner sitt siste uttrykk i form av pogromer. Rasjonell antisemittisme, derimot, må føre til en systematisk og juridisk kamp mot og utryddelse av privilegiene jødene har over andre utlendinger som bor blant oss. Dens endelige mål må imidlertid være total fjerning av alle jøder fra oss. Begge målene kan bare oppnås av en regjering med nasjonal styrke og ikke en av nasjonal impotens ...

Adolf Hitler