Mordechai Anielewicz

mordechai anielewicz

Mordechai Anielewicz (1919-1943) var en betydelig beste jødiske motstandsleder under Warszawa-gettoopprøret.

Født inn i en fattig Warszawa-familie, ble Anielewicz med i en venstreorientert sionistisk gruppe etter fullført videregående skole. Han forlot Polen kort tid etter naziinvasjonen, reiste gjennom Øst-Europa og forsøkte å rekruttere motstandsfolk.

Anielewicz kom tilbake til nazi-okkupert Polen i 1942 og ble leder for ZOB ('Jewish Combat Organization'), til tross for at han bare var 23 år gammel. Han oppfordret de resterende jødene i ghettoen til ikke å passivt akseptere skjebnen, men ta våpen og motstå SS.

Tidlig i 1943 angrep Anielewicz og hans menn et SS-regiment som kom inn i gettoen; angrepet bedøvet SS og forhindret det i å føre en ny bølge av jødiske deportasjoner til nærliggende Treblinka. ZOB motsto nazistene i flere måneder til en større SS-offensiv i mai 1943.

Anielewicz og flere andre ZOB-kommandoer antas å ha tatt sitt eget liv med cyanid, kroppene deres ble kremert enten av SS eller andre jøder.