George Mosse om tysk antisemittisme (1970)

George L. Mosse var en Berlinfødt forfatter og historiker som flyktet fra Tyskland da han var tenåring i 1933. Senere, i 1970, skrev han om naturen til tysk antisemittisme:

“Tysk antisemittisme er en del av tysk intellektuell historie. Den står ikke utenfor den. Fremfor alt ble det involvert i den særegne vending som tysk trodde tok etter det første tiåret av 19-tallet. Den tyske tanken ble samtidig provinsiell, i sin søken etter røtter og idealistisk, i sin avvisning av bare ytre fremgang, i sin tro på kulturens irrasjonelle. Her var jøden outsider, og hvis han til tider kunne krasje ved assimilering på 19-tallet, endret det ikke fundamentalt det nye bildet av jøden. Kultur ble stengt for ham fordi han manglet de nødvendige grunnlagene ...

Den stereotypiske jøden som dukket opp fra [tysk] populærkultur ga en av de viktigste røttene til tysk antisemittisme. Det var et illevarslende bilde, desto mer som det i alle tilfeller ikke bare var forbundet med forakt, men med faktisk grusomhet. Det ble en realitet i nasjonalsosialismens tidlige dager med bildene av de fangede østlige jødene som feier gatene eller får skjegget trukket blant pønskets morsomhet. Bildet av jøden var utenfor rekkevidden av seriøs politisk og sosial analyse, og det var dens styrke. På denne måten ga det følelsesmessig grunnlag for en totalitær løsning på disse problemene. Det må ha vært mange som, i likhet med Hitler, når de sto overfor reelle problemer, først våknet til stereotypen til "jøden" og deretter bygde sin ideologi rundt den. "