Goering bestiller en 'total løsning av det jødiske spørsmålet' (1941)

I juli 1941 sendte Hermann Goering følgende memorandum til Reinhard Heydrich, sjefen for Reichs sikkerhet og nestleder for SS. I dette notatet instruerte Goering Heydrich om å organisere en 'total løsning' på det 'jødiske problemet' i tysk-okkuperte territorier. Dette notatet betraktes som et hjørnesteindokument i utviklingen og implementeringen av den endelige løsningen:

Riksmarskalk av det store tyske riket
Kommisjonær for fireårsplanen
Formann for Ministerrådet for nasjonalt forsvar
Berlin 31. juli 1941

Til: SS-Gruppenführer Heydrich

“Etter å ha fullført oppgaven som ble tildelt deg 24. januar 1939, som handlet om en løsning på det jødiske problemet gjennom utvandring og evakuering så fordelaktig som mulig, pålegger jeg deg å gjøre alle nødvendige forberedelser, med hensyn til organisatoriske og økonomiske forhold, for å få til en total løsning av det jødiske spørsmålet i den tyske innflytelsessfæren i Europa.

Uansett hvor andre offentlige etater er involvert, skal de samarbeide med deg. Jeg pålegger deg videre å sende meg en kort plan over de organisatoriske, faktiske og materielle tiltakene som er nødvendige for å oppnå den ønskede løsningen på det jødiske spørsmålet. "

[signert] Goering