USAs politikk overfor sovjetiske satellitter i Europa (1956)

Følgende dokument, NSC 5608/1, fastsetter i generelle vendinger amerikansk politikk med hensyn til sovjetiske satellitter i Europa, som Ungarn og Tsjekkoslovakia. Det ble godkjent av det nasjonale sikkerhetsrådet og President Dwight Eisenhower den 18. juli 1956. Oppsummert oppmuntret politikken støtte til nasjonalistiske dissidenter i disse regionene, men med begrensninger på potensielt voldelige eller opprørske handlinger:

"1. Unngå oppfordringer til vold eller handling når sannsynlige represalier eller andre resultater vil gi et nettotap i forhold til amerikanske mål. Men generelt, ikke fraråde, ved offentlige ytringer eller på annen måte, spontane manifestasjoner av misnøye og motstand mot det kommunistiske regimet, til tross for risiko for enkeltpersoner, når deres nettoresultater vil utøve press for å bli løslatt fra sovjetisk dominans.

Operasjoner som kan involvere eller føre til lokal vold vil kun godkjennes av utenriksministeren med godkjenning av presidenten på grunnlag av gjennomførbarhet, minimumsrisiko og maksimalt bidrag til de grunnleggende amerikanske målene i NSC 5608/1.

2. Som et middel for å oppmuntre til eventuell etablering av fritt valgte regjeringer i satellittene som en forstyrrende enhet, og ikke som et mål i seg selv, må du være forberedt fra sak til sak generelt, skjult og under passende retningslinjer for å hjelpe nasjonalister i enhver form der de bidrar til uavhengighet fra sovjetisk dominans og hvor USAs og den frie verdens samhold ikke ville bli satt i fare derved.»