Carter om den sovjetiske invasjonen av Afghanistan (1979)

I desember 1979 USAs president Jimmy Carter skrev til sovjetisk leder Leonid Brezhnev, protesterer mot Sovjetunionens militære angrep i Afghanistan:

Kjære president Brezhnev,

“Jeg vil forsikre deg om at du har fullstendig veid forgrensningene av de sovjetiske handlingene i Afghanistan, som vi anser som en klar trussel mot freden. Du bør forstå at disse handlingene kan markere et grunnleggende og langvarig vendepunkt i våre forhold. Tatt uten noen tidligere diskusjoner med oss, utgjør de etter vårt syn et klart brudd på de grunnleggende prinsippene om forhold som du signerte i 1972.

Min regjering kan på ingen måte akseptere den sovjetiske regjeringens forklaring, formidlet til ambassadør Watson den 27th desember, om at sovjetiske militærstyrker ble sendt inn i Afghanistan på anmodning av ledelsen i det landet. Fakta om saken viser tydelig at disse samme sovjetiske styrkene ble ansatt for å styrte den etablerte regjeringen i Afghanistan og for å innføre en ny regjering, som brutalt har henrettet den tidligere presidenten og etter sigende hans familie.

Storskala bevegelser av militære enheter til et suverent land er alltid et legitimt anliggende for det internasjonale samfunnet. Når slike militære styrker er de av en supermakt, og deretter brukes til å avsette en eksisterende regjering og påtvinge en annen, er det åpenbare implikasjoner både for regionen og for verden for øvrig. Vi konstaterer med største alvor at dette er første gang siden invasjonene av Ungarn og Tsjekkoslovakia at Sovjetunionen har tatt direkte militæraksjoner mot et annet land. I det nåværende tilfellet representerer den sovjetiske militære intervensjonen i Afghanistan – et tidligere ikke-alliert land – åpenbart et foruroligende, farlig og nytt stadium i din bruk av militær makt, noe som vekker dyp bekymring for den generelle trenden i sovjetisk politikk.

Vi har forpliktet oss til ikke å forverre konfliktfulle situasjoner og å konsultere når trusler mot freden oppstår. Hvis disse gjensidige forpliktelsene skal ha noen betydning, må de åpenbart omfatte en avslag fra supermaktene til å delta i væpnet kamp bortsett fra som en aller siste utvei og da bare i legitimt selvforsvar. Fordi interessene våre er globale, må vi erkjenne at handlinger som er utført i et område har en overbelastningseffekt i andre tilsynelatende ubeslektede områder, så vel som i det området selv.

Ingen supermakt kan arrogere seg selv retten til å fortrenge eller velte en lovlig konstituert regjering i et annet land med våpenmakt. En slik presedens er farlig; det forkaster alle aksepterte normer for internasjonal oppførsel. Med mindre du trekker deg tilbake fra din nåværende handlemåte, vil dette uunngåelig sette løpet av USA og Sovjetunionen i fare i hele verden. Jeg oppfordrer deg til å ta raske konstruktive tiltak for å trekke tilbake styrkene dine og slutte å blande deg i Afghanistans indre anliggender. Mange år med å fremme mer stabile og produktive forhold mellom våre to land kan godt undergraves hvis denne situasjonen ikke løses raskt. ”