CIA-instruksjoner gitt til U-2-piloter (1960)

Følgende instruksjoner ble gitt av USAs sentrale etterretningsbyrå (CIA) til U-2-piloter som var engasjert for å fly oppdrag over fiendtlig territorium. Disse instruksjonene ble gitt til Francis Gary Powers før hans 1960-oppdrag i mai over Sovjetunionen, der flyet hans ble skutt ned og Powers ble tatt til fange. Disse instruksjonene ble produsert og diskutert på et undersøkelsesnemnd fra 1962 om Powers 'oppførsel under 1960-hendelsen:

Oppførsel og prosedyrer i tilfelle fangst

“Hvis unndragelse ikke er mulig, og fangst ser ut til å være overhengende, bør piloter overgi seg uten motstand og innta en samarbeidsvillig holdning til fangerne sine.

Til enhver tid mens de er i varetekt av sine fangere, vil piloter oppføre seg med verdighet og opprettholde en respektfull holdning til sine overordnede.

Piloter vil bli instruert om at de er helt frie til å fortelle den fulle sannheten om oppdraget sitt, med unntak av visse spesifikasjoner for flyet.

De vil bli bedt om å representere seg som sivile, innrømme tidligere luftforsvarstilknytning, innrømme nåværende ansettelser i CIA og ikke gjøre noe forsøk på å nekte arten av oppdraget deres.

De vil bli instruert [redigert] ...

En slik orientering bør beskytte piloter mot ekstrem behandling ved å gi dem størst mulig bredde for å svare på avhør. ”