Nixon skriver til Brezhnev (1973)

I begynnelsen av juni 1973, USAs president Richard Nixon skrev til sovjetisk leder Leonid Brezhnev, som en forløper for Brezhnevs besøk i Washington DC senere den måneden. Brevet diskuterer det planlagte Avtale om forebygging av atomkrig, og inneholder erklæringer om avtale og goodwill:

“Kjære generalsekretær,

Jeg har lest med stor interesse kontoen du så vennlig sendte meg om besøket ditt i Forbundsrepublikken og samtalene du hadde med [vesttysk] kansler Brandt. Det er tydelig at besøket var fruktbart og ga meget gunstige resultater. Både du og kansleren skal gratuleres.

Vi er nå i siste fase av forberedelsene til ditt historiske besøk i dette landet. Alle tegnene peker mot et resultat som ytterligere vil styrke de gunstige forholdene mellom våre to land og utsiktene for varig fred i verden. Jeg vil i dette brevet gå gjennom noen av de viktigste punktene på vår agenda ...

Vi har nå fullført arbeidet med å utarbeide en avtale om spørsmålet om forebygging av atomkrig. Avtalen som vi vil signere vil være av virkelig historisk betydning. Denne avtalen bygger på grunnleggende prinsipper vi signerte i fjor, og utvilsomt vil være et viktigst aspekt ved møtene våre. Jeg håper innstendig, som jeg vet deg, herr generalsekretær, at når vi signerer den, vil vi ta et betydelig skritt ikke bare mot å redusere faren for en ødeleggende atomkrig, men også mot å skape forholdene i verden der kriger av noe slag og bruk av makt vil ikke lenger plage menneskeheten. At vi har tatt dette trinnet mens vi fullt ut anerkjenner og respekterer andre lands rettigheter og interesser, er et preg av statsskap.

Jeg er overbevist om at når forholdene våre forbedres og verdensomspennende fred blir styrket, vil ytterligere viktige skritt mot den eksklusive ekskluderingen av kriger bli mulig.

Forhandlingene som har gitt denne avtalen har vart i mer enn et år der vi har hatt mange ærlige utvekslinger om de komplekse og delikate spørsmålene som er involvert. Vi vil selvfølgelig forventes å vurdere og tolke betydningen og betydningen av avtalen vår ...

Effekten av vår potensielle avtale vil utvilsomt bli ytterligere forbedret av vår evne til å registrere ytterligere fremskritt mot begrensningen av strategisk bevæpning under ditt besøk. Jeg hadde håpet at vi kanskje kunne bli enige om noen spesifikke tiltak, men den felles uttalelsen som vi har diskutert, burde gi forhandlerne våre en ny drivkraft slik at samtalene kan akselereres ...

Når det gjelder europeiske saker har det skjedd mange gunstige utviklinger, og vi vil få muligheten til å gjennomgå de to viktige aktuelle prosjektene ... Vi vil også se på situasjonen i Indokina så vel som i Midtøsten. Jeg deler din bekymring for at situasjonen i Midtøsten er potensielt eksplosiv, og jeg setter pris på at vi begge jobber mot det samme målet med en løsning som er bare for alle partene og samtidig en holdbar ...

Når det gjelder vårt bilaterale samarbeid, er det nå klart at det vil være flere nye områder der avtaler kan inngås under besøket. I noen saker kan vi også gi veiledning for videre forhandlinger etter møtet. Vi vil selvfølgelig ønske å gå inn på spørsmålet om å utvide våre økonomiske bånd. Jeg har gjennomgått diskusjonen din med Dr. Kissinger om det langsiktige forholdet som kan utvikle seg mellom våre to land. Jeg er i det vesentlige enig i instruksjonene du angav ...

Vi gleder oss alle til å betale tilbake den fantastiske gjestfriheten som ble vist oss i Sovjetunionen i fjor. ”

Vennlig hilsen,
Richard Nixon