Det sovjetiske ultimatumet til Praha (1968)

Den 15th 1968 august møtte Politburo for det russiske kommunistpartiet for å diskutere situasjonen i Tsjekkoslovakia. Etter tre dager ga Politburo følgende uttalelse, faktisk et ultimatum for å avslutte Praha Vår eller møte sovjetisk militær okkupasjon:

”Etter å ha analysert forholdene og situasjonen i Tsjekkoslovakia grundig de siste dagene, og på lignende måte vurdert en forespørsel fra medlemmer av CSCP [Tsjekkoslova kommunistparti] sentralkomiteen og regjeringen til CSSR [Tsjekkoslovakiske sovjetiske sosialistiske republikk] til Sovjetunionen, Polen , Bulgaria, Ungarn og Den tyske demokratiske republikk, som ba om militær hjelp i kampen mot kontrarevolusjonære styrker ...

Politbyrået til kommunistpartiet anser enstemmig at den nylige utviklingen i Tsjekkoslovakia har tatt en veldig farlig vending. Høyre-elementer som opererer med klar og skjult støtte fra imperialistiske reaksjonærer forbereder en kontrarevolusjonær styrting ...

Tatt i betraktning at Sovjetunionen og andre broderpartier allerede har oppbrukt alle politiske innflytelsesmidler på CSCPs regjering i forsøk på å oppmuntre den til å avvise høyreistiske, antisosialistiske krefter, føler politbyrået til CPSU sentralkomite at øyeblikket er kommet for overgangen til aktive tiltak for å forsvare sosialismen i CSSR ...

[Politbyrået] beslutter enstemmig å yte hjelp og støtte til kommunistpartiet og folk i Tsjekkoslovakia gjennom militær styrke. ”