Trygve Lie

trygve lieTrygve Lie (1896-1968) var en norsk politiker og diplomat som ble den første generalsekretæren i FN, en stilling han hadde mellom 1946 og 1952. Lie ble født i Oslo, faren en snekker som senere forlot familien. Den unge Lie ble oppdratt under fattige forhold av sin alenemor. En dyktig student tok han juss ved Universitetet i Oslo, og kombinerte studiene med engasjement i fagforeninger og Arbeiderpartiet. Etter endt utdanning jobbet Lie i fagbevegelsen mens han skrev for og redigerte et Arbeiderpartitidsskrift. I denne perioden besøkte han også Moskva og møtte sovjetisk leder Vladimir Lenin. Etter en periode i kommunepolitikken, kom Lie inn på det nasjonale scenen på midten av 1930-tallet. Han fungerte som justisminister (1935-39) og utenriksminister i eksil under den nazistiske okkupasjonen av Norge (1941-45).

Lie ble kjent som diplomat etter andre verdenskrig. På slutten av 1945 representerte han Norge på stiftelseskonferansen for FN, holdt i San Francisco, og var en betydelig bidragsyter til utformingen av FN-pakten. I februar 1946 ble Lie valgt som FNs første generalsekretær. Lie så på FN som et proaktivt, intervensjonistisk råd, med oppgave å løse internasjonale tvister og kriser. I sitt første år i embetet ble Lie konfrontert med voksende spenninger, hovedsakelig over det okkuperte Tyskland og Øst-Europa. Hans forsøk på å forsone og fremme samarbeid mellom den sovjetiske og vestlige blokken ble rost av mange, men mislyktes til slutt. Lie støttet stiftelsen av Israel og oppfordret til anerkjennelse av Mao Zedongs kommunistiske regjeringen i Kina. Lie ble angrepet fra begge sider. USA, da i McCarthyismens grep, anså ham for ubesluttsom og myk til kommunistisk aggresjon. Sovjeterne, derimot, mistet tilliten til Lie etter at han støttet FNs militære inngripen i Korea. I 1950 ble Lies periode som generalsekretær forlenget, men Moskva nektet å håndtere ham videre. Denne dødgangen førte til at han trakk seg i 1952.

Etter å ha forlatt FN vendte Lie tilbake til Norge og norsk politikk, som industri- og handelsminister. Han døde i desember 1968, 72 år gammel. Mange historikere anser Trygve Lie som en av FNs minst vellykkede generalsekretærer, mens noen hevder at han tjenestegjorde i de vanskeligste tider, og la grunnlaget for FN-ledere som fulgte etter.


Innholdet på denne siden er © Alpha History 2018-23. Dette innholdet kan ikke publiseres eller distribueres på nytt uten tillatelse. For mer informasjon vennligst se vår Vilkår for bruk.
Denne siden ble skrevet av Jennifer Llewellyn og Steve Thompson. For å referere til denne siden, bruk følgende sitat:
J. Llewellyn & S. Thompson, "Trygve Lie", Alpha History, åpnet [dagens dato], https://alphahistory.com/coldwar/trygve-lie/.