FN oppfordrer til forhandlinger mellom USA og Cuba (1960)

I juli 1960 vedtok FNs sikkerhetsråd følgende resolusjon, og oppfordret USA og Cuba, da under kontroll av Fidel Castro, for å løse tvister gjennom forhandlinger:

“Sikkerhetsrådet, etter å ha hørt uttalelsene fra utenriksministeren på Cuba og av medlemmene i rådet, [og] under hensyntagen til bestemmelsene i artikler [og] De forente nasjoners pakt ...

[Er] dypt bekymret over situasjonen mellom Cuba og Amerikas forente stater ...

Tatt i betraktning at det er forpliktelsen til alle medlemmer av De forente nasjoner å avgjøre sine internasjonale tvister ved forhandlinger og andre fredelige midler, på en slik måte at internasjonal fred og sikkerhet og rettferdighet ikke bringes i fare ...

Legg merke til at denne situasjonen er under vurdering av Organisasjonen for amerikanske stater,

1. Bestemmer seg for å forsinke behandlingen av dette spørsmålet i påvente av at en rapport er mottatt fra Organisasjonen for amerikanske stater;

2. Inviterer medlemmene av Organisasjonen for amerikanske stater å yte deres hjelp til å oppnå en fredelig løsning av den nåværende situasjonen, i samsvar med formålene og prinsippene i FNs charter;

3. oppfordrer i mellomtiden at alle andre stater avstår fra enhver handling som kan øke de eksisterende spenningene mellom Cuba og Amerikas forente stater. ”

Resolusjonen ble vedtatt ni stemmer uten, med to nasjoner (Polen og Sovjetunionen) som avsto.