Åpningen av Dachau (1933)

20th 1933 mars, kontoret til Schutzstaffel (SS) sjef Heinrich Himmler ga ut følgende pressemelding om åpningen av en konsentrasjonsleir i Dachau, nær München:

“Den første konsentrasjonsleiren åpnes onsdag i nærheten av Dachau. Den har en kapasitet på 5,000 mennesker. Alle de kommunistiske funksjonærene, Reichs og marxistiske funksjonærer som truer statens sikkerhet vil bli samlet her.

Å forlate individuelle kommunistiske funksjonærer i tinghusfengslene er ikke mulig på lang sikt uten å legge for mye belastning på statens apparater. På den annen side er det heller ikke hensiktsmessig å la dem gå fri igjen. Isolerte forsøk vi har gjort i denne forbindelse resulterte i en fortsatt innsats fra funksjonærene for å agitere og organisere. Vi har tatt disse trinnene uansett mindre betenkeligheter, i den overbevisning at våre handlinger tjener til å berolige nasjonalbefolkningen og er i deres interesse ...

Onsdag får konsentrasjonsleiren ved den tidligere kruttfabrikken sin første tildeling på 200 innsatte. Dachau-leiren består av over 20 en- til to-etasjes steinbygninger, som hver har plass til 200 til 250 mann. Til å begynne med vil okkupasjonen av leiren gradvis øke til 2,500 mann og muligens utvides til 5,000 mann senere. En arbeidsavdeling forberedte nylig brakka for de 200 første mennene og sikret den foreløpig med en barriere av trippel piggtråd. Leirfangens første jobb vil være å restaurere de andre steinbygningene, som er veldig nedslitte.

Når dette er oppnådd, vil de bli ført ut i små grupper på rundt 50 mann ut på landsbygda, hvor omfattende landdyrkingsprosjekter venter på å bli implementert. Kanskje senere vil noen av leirinnsatte få muligheten til å bosette seg her. Vaktenheten vil i utgangspunktet bestå av et kontingent på hundre statspolitier (Landespolizei), som skal forsterkes ytterligere av SA hjelpepolitivakter. Måltider blir tatt i den store spisesalen til den tidligere ammunisjonsfabrikken, som har plass til opptil 1,500 mennesker. Men matlaging vil bli gjort på feltkjøkken. Ingen besøk er tillatt i konsentrasjonsleiren i Dachau. ”