Aktiveringsloven (1933)

Enabling Act, vedtatt av Riksdagen i mars 1933:

“En lov om løsning av nødsituasjonen for folket og Reich, 24. mars 1933.

De Riksdagen har utstedt følgende dekret, som herved kunngjøres med samtykke fra Reich Etter å ha sørget for at de nødvendige lovlige grunnlovsendringene er gjort:

Artikkel 1. Lover av Reich kan bli vedtatt av regjeringen, i tillegg til prosedyren fastsatt i grunnloven for Reich. Dette gjelder også lover som omfattes av artikkel 85 og 87 i Reich grunnlov.

Artikkel 2. Lovene vedtatt av Reich regjeringen ikke trenger å følge forfatningen forutsatt at institusjonene i Riksdagen og Reichsrat har ingen innvendinger. Rikene til presidenten for riket forblir upåvirket.

Artikkel 3. Lovene vedtatt av regjeringen i Reich vil bli utarbeidet av kansler og kunngjort i lovtidende. De vil gjelde, forutsatt at ingen andre bestemmelser er gjort, fra dagen etter at de ble publisert. Artikkel 68-77 i grunnloven gjelder ikke lovene vedtatt av regjeringen i Reich.

Artikkel 4. Traktater avtalt av Reich med utenlandske stater, som vedrører konstitusjonelle forhold i Reich, trenger ikke samtykke fra lovgivende institusjoner. Regjeringen i Reich vil utstede de nødvendige instruksjonene for gjennomføring av disse traktatene.

Artikkel 5. Denne loven gjelder fra dagen for publiseringen. Den utløper 1. april 1937. Den vil også bli annullert hvis den nåværende regjeringen i Reich erstattes av en annen. ”