Goebbels on propaganda (1931)

I 1931 skrev NSDAPs propagandasjef, doktor Joseph Goebbels, om funksjonene og formålet med propaganda i nazistaten:

“Ingen andre politiske bevegelser som forsto propagandakunsten så vel som nasjonalsosialistene. Fra begynnelsen har den satt hjerte og sjel i propaganda. Det som skiller det fra alle andre politiske partier er evnen til å se inn i folks sjel og å snakke språket til mannen på gaten. Den bruker alle virkemidlene til moderne teknologi. Brosjyrer, håndbøker, plakater, massedemonstrasjoner, presse, scene, film og radio - dette er alt verktøy for vår propaganda. Hvorvidt de tjener eller skader folket eller ikke, avhenger av bruken de blir brukt til.

På sikt vil propaganda nå de brede massene av folket bare hvis det på alle trinn er ensartet. Ingenting forvirrer folket mer enn mangel på klarhet eller målløshet. Målet er ikke å presentere den vanlige mannen med så mange varierte og motstridende teorier som mulig. Essensen av propaganda er ikke i mangfold, men snarere kraft og utholdenhet som man velger ideer fra det større bassenget og hamrer dem inn i massene ved bruk av de mest varierte metodene.

Nasjonalsosialistisk propaganda er det viktigste aspektet av vår politiske virksomhet. Det er i forgrunnen til våre praktiske mål. Uten det ville all vår kunnskap være fruktløs, uten effekt. Propaganda må sette kunnskap i en fersk form. Den må spre den til folket, den må overbevise folk om nødvendigheten av vår kunnskap. Det vinner nye jagerfly for bevegelsen. Det gjør medlemmer ut av støttespillere og martyrer til medlemmer.

I dag har vi et tett nettverk av nasjonalsosialistisk propaganda i hele landet. Det bør være klart for enhver observatør at vi forbereder oss ikke bare på dagens oppgaver, men også for fremtiden. Nasjonalsosialistisk propaganda tjener til å utdanne folket. Dens oppgave er ikke bare å vinne dem for oppgavene i dag, men å hjelpe til med å transformere karakteren til de brede massene. Vi er overbevist om at en ny politikk i Tyskland først er mulig etter en fullstendig transformasjon av vår nasjonale karakter, etter en helt ny nasjonal tenkemåte. Dette er vår mest presserende oppgave, og når vi jobber for disse oppgavene i dag, gjør vi det beste forarbeidet til morgendagens store politiske oppgaver.

En nasjonalsosialistisk propagandist er lærer for folket. Nasjonalsosialistisk propaganda er kunsten å lære folket. I dag er vi i opposisjonen. Propagandaen vi gjennomfører i dag, vil bli praktisk organisert og omfattende nasjonal utdanning etter at vi tar makten. Målet med [propaganda] er å skape grunnlaget, å vise måter og virkemidler vi kan nå disse høye målene på. Vi har til hensikt å styrke og skjerpe viljen for våre politiske mål. Vi ønsker å håndtere de praktiske daglige oppgavene våre. Vi ønsker å gi oss selv den faste fastheten som er nødvendig for å overleve de nervepirrende daglige kampene.

Men denne viljen må ikke rettes målløst mot folket. Denne viljen må fokuseres i en klar retning. Det må rettes mot nasjonen, organisert, disiplinert, fokusert og tydelig. Vi ønsker å vise veien som fører fra suksess til suksess til seier er oppnådd. Målet vårt på disse sidene er å bringe vilje og vei sammen i en samlet syntese av praktiske teknikker. Vi skriver ikke for allmennheten, men heller for de som er aktive i daglig politikk over hele landet. Det er et forum for diskusjoner som er bundet til partiet. Hver som har noe å si har rett og plikt til å snakke. Vi vil utveksle erfaringer, komme med forslag, kritisere feil og foreslå forbedringer. ”