Hitler på Polen (1938)

Adolf Hitler snakker om tyske forhold til Polen, et utdrag fra en 1938-tale i september Sports Palace:

“Det vanskeligste problemet som ble konfrontert med meg var vårt forhold til Polen. Det var en fare for at polakker og tyskere ville betrakte hverandre som arvelige fiender. Jeg ønsket å forhindre dette. Jeg vet godt nok at jeg ikke skulle ha hatt suksess hvis Polen hadde hatt en demokratisk grunnlov. For disse demokratiene som hengir seg til fraser om fred, er ofte de mest blodtørste agitatorene for krig.

I Polen styrte det ikke noe demokrati, bare en mann. Og med ham lyktes jeg på nettopp 12 måneder å komme til en avtale som i ti år i første omgang helt fjernet faren for en konflikt. Vi er alle overbevist om at denne avtalen vil føre til varig pasifisering. Vi er klar over at her er det to mennesker som må leve sammen, og at ingen av dem kan gjøre unna det andre. Et folk på 33 millioner vil alltid strebe etter et utløp til sjøen.

Da måtte en måte å forstå. Den er funnet, og den vil bli ytterligere utvidet. Visst var ting vanskelig i dette området. Nasjonalitetene og små nasjonale grupper kranglet ofte seg imellom. Men hovedfakta er at de to regjeringene, og alle rimelige og tydelige personer blant de to folkene og i de to landene, har en fast vilje og vilje til å forbedre forholdet.

Det var et virkelig fredsarbeid, av mer verdi enn alt skravlet i Folkeforbundets palass i Genève. ”