Hitler dømmer dødsdommer for homofile (1941)

Adolf Hitler beordrer dødsdommer for homofile i november 1941:

“Führers hovedkvarter
November 15th 1941

For å holde SS og politi rene for skadedyr med homofile tilbøyeligheter, løser jeg herved:

I. For medlemmer av SS og politi skal følgende setninger gjelde i stedet for underavsnittene 175 og 175a i Rikets straffelov: Et medlem av SS og politiet som begår unaturlige handlinger med en annen mann eller lar seg misbruke for unaturlige handlinger skal bli straffet med døden. I mindre alvorlige tilfeller kan straffetjenestelengde eller fengsel på minst 6 måneder ilegges. Der et medlem av SS eller politiet ennå ikke var 21 år på tidspunktet for lovbruddene og ble forført til det, kan retten i særlig mindre tilfeller avstå fra straff.

II. Implementering av straffene som trues under I er uavhengig av lovbryterens alder.

III. Forbrytelsene utpekt under I kommer under jurisdiksjonen til spesielle SS- og politidomstoler i samsvar med bestemmelsene som gjelder dem. Kompetansen til Wehrmacht martialcourts er ikke berørt.

IV. Bestemmelsene som er nødvendige for å håndheve og supplere dette dekretet skal beordres av Reichsführer SS og sjef for det tyske politiet i Reichs innenriksdepartement. ”

signert,
Adolf Hitler