Bestillingen for Kristallnacht (1938)

Bestillingen for Krystallnatten, inneholdt i dette direktivet fra SS-sjef Reinhard Heydrich, ble utstedt i november 1938:

“Melding fra SS-Grupenfuhrer Heydrich til alle statens politihovedkontorer og feltkontorer, 10. november 1938.

Hilsen: Tiltak mot jøder i kveld.

en. Bare slike tiltak kan iverksettes som ikke setter tysk liv eller eiendom i fare (for eksempel brenning av synagoger bare hvis det ikke er fare for brann for nabolagene).

b. Forretningsvirksomheter og jøder hjem kan bli ødelagt, men ikke plyndret. Politiet har fått beskjed om å føre tilsyn med utførelsen av disse direktivene og å arrestere plyndre.

c. I forretningsgater skal det tas særlig hensyn til at ikke-jødiske bedrifter skal ivaretas for enhver pris mot skade.

Så snart hendelsene i natt tillater bruk av de utpekte offiserene, skal så mange jøder, spesielt velstående, som de lokale fengslene vil holde, arresteres i alle distrikter. Til å begynne med skal bare sunne mannlige jøder, ikke for gamle, arresteres.

Etter at arrestasjonene er utført, skal den aktuelle konsentrasjonsleiren kontaktes umiddelbart med tanke på en rask overføring av jødene til leirene. ”

Signert, Reinhard Heydrich
SS-Gruppenführer