Reich Citizenship Law (1935)

Reich Citizenship Law, en av de beryktede Nürnberg-lovene, ble offentlig kunngjort av Hitler og vedtatt av Riksdagen i september 1935:

"Artikkel én

1. Et gjenstand for staten er en som tilhører det beskyttende forbundet til det tyske riket, og som derfor har spesifikke forpliktelser overfor riket.

2. Emnets status erverves i samsvar med bestemmelsene i Riket og statsborgerskapsloven.

Artikkel to

1. En statsborger i Riket kan bare være en som er av tysk eller slektsblod, og som gjennom sin oppførsel viser at han både er ønsket og personlig skikket til å tjene lojalt det tyske folket og riket.

2. Retten til statsborgerskap oppnås ved tildeling av statsrådspapirer fra Reich.

3. Bare statsborgeren i Riket kan nyte full politiske rettigheter i samsvar med lovene.

Artikkel tre

Reichs innenriksminister vil i samarbeid med stedfortreder for Fuhrer utstede de nødvendige juridiske og administrative vedtak for implementering og forsterkning av denne loven. "

Bestått september 16. 1935.
Trer i kraft september 30th 1935.