Robert Ley om nazistenes økonomiske oppgang (1936)

i 1936 Robert Ley, lederen av den tyske arbeiderfronten, talte til et publikum på Nazis økonomisk bedring:

“Vi har oppnådd enorme ting i løpet av de tre årene vi har vært ved makten. Jeg tror ikke denne kvelden ville være lang nok til å liste opp alle de store suksessene vi har hatt. To fakta skiller seg ut: Tyskeren i dag har blitt en helt annen person! Enten arbeider, håndverker, bonde eller medlem av middelklassen, vi er alle helt nye mennesker! Det er noen holdovers fra tidligere tider, det må tross alt alltid være museumstykker. De vil gradvis dø ut. Den brede, store og store massen til folket vårt har endret seg grundig. De har blitt forvandlet.

Se på arbeiderne! Se med meg inn i Tysklands fabrikker. Jeg kan kanskje minne noen i dette rommet om hva de tenkte for tre år siden, ikke bare om partiet sitt eller regjeringen, men om hele livssynet deres, deres syn på arbeid, fedrelandet, deres folk, deres fellesskap eller om sosialismen – alt sammen disse tingene som alltid har bekymret menneskeheten. De må være enige om at de er av helt forskjellige meninger i dag.

Tyskland er født på nytt. Führeren sa på det siste partimøtet, som han alltid sier, at for ham er tidens største mirakel hvordan mennesker har forandret seg. En gang var det håpløshet, i dag er det glede og bekreftelse, en gang var det generell desperasjon, i dag er det oppstandelse og gjenoppvåkning. En gang var hver sin nestes fiende. Misunnelse, mistillit og hat var overalt; i dag prøver alle å gjøre noe bra for neste person, selv om noen ganger med for mye energi og entusiasme. Hver ønsker å være en god kamerat, lojal, vennlig.

Jeg har sagt dette i andre taler også: Det er ikke det at vi ikke har flere bekymringer, at alle er glade, og at folk ikke har flere problemer eller problemer. Nei, vi står fortsatt overfor enorme problemer, og vil fortsette å møte dem. Ofrene som kreves av noen kan være enda større enn før. Arbeidet som kreves av noen er absolutt større enn det var før.»