1536: Paracelsus advarer mot liming på avskårne kroppsdeler

Paracelsus (1493-1541) var en fremtredende, men kontroversiell skikkelse innen postmiddelalderens medisin. Født Aureolus von Hohenheim i Sveits, ble han trent av sin legefar, men drev også med kjemi, metallurgi og alkymi. På midten av 1520-tallet praktiserte han i Strasbourg mens han også forsket og skrev.

Paracelsus 'filosofi fokuserte på forholdet mellom menneskekroppen og naturlig forekommende organisk og mineralsk materiale. Han understreket også viktigheten av naturlige helingsprosesser, noe som er tydelig i dette utdraget fra 1536:

«Kirurgen må vite at naturen ikke kan bli lurt eller endret. Han må følge naturen, ikke naturen følge ham. Hvis han bruker midler i strid med naturen, vil han ødelegge alt. Du kan for eksempel ikke erstatte et lem som har blitt kuttet av, og det er latterlig å prøve det. I Veriul så jeg en gang en frisørkirurg ta et øre som var hakket av og stikke det tilbake med murersement. Han ble gitt stor ros, og det lød rop om "mirakel!" Men dagen etter falt øret av, da det ble undergravd av puss. Det samme skjer med lemmer hvis du prøver å feste dem igjen. Hvor er æren i slikt lureri?

Kilde: Paracelsus, Grosse Wundartznei, 1536. Innholdet på denne siden er © Alpha History 2019-23. Innhold kan ikke publiseres på nytt uten vår uttrykkelige tillatelse. For mer informasjon vennligst se vår Vilkår for bruk or kontakt Alpha History.